Klæbemærker

Mulighed for individuelt design

RB Glasfiber kan skabe en individuel iglo, der svarer til dine ønsker:

  • Du aftaler med os, hvordan du ønsker, din iglo skal se ud.
  • Du kan ønske dig et byvåben, et logo eller noget andet.
  • Vi er naturligvis altid behjælpelig med ideer både til illustrationer og farver.
  • Vi kommer og præsenterer dig for et udkast.
  • Efter præsentation rettes og færdiggøres udkastet.
  • Vi foreviser endelig korrektur og layout, som herefter går til produktion.
  • Efter fremstilling af afdækningsmaterialet går igloen i produktion på støbefabrikken.